Obec Nová Ves pod Pleší
Obec Nová Ves
pod Pleší
Vytisknout

Preventivní opatření nemocnice Na Pleši

Preventivní opatření proti šíření nákazy koronavirem

17. března 2020 | Novinky

Z důvodu preventivních opatření šíření epidemie koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19 vyzýváme všechny zaměstnance, osoby bydlící v areálu NNP, pacienty a jejich rodinné příslušníky ke spolupráci a ohleduplnosti při snaze minimalizovat šíření epidemie a vydávám následující pokyny a opatření:

  1. před vstupem do areálu NNP má každý občan za povinnost zakrýt si ústa a nos šálou, šátkem, popřípadě rouškou (ústenkou) nebo respirátorem a po celou dobu pobytu v nemocnici a v areálu nosit dostupné osobní ochranné pomůcky, zejména šátky, šály, roušky (ústenky)
  2. průchod do areálu NNP je možný pouze přes vrátnici nemocnice – každá osoba je povinná sdělit důvod svojí přítomnosti (ambulantní pacienti buď předloží „objednávací kartičku“ s termínem ošetření v ambulanci, ev. jiný doklad o termínu návštěvy ambulance; pokud takovýto doklad nemají, obdrží od zaměstnance vrátnice „Potvrzení lékaře o provedeném ambulantním ošetření“ – toto potvrzení pacient předloží k vyplnění ošetřujícímu lékaři a ve vrátnici ho odevzdá při odchodu ze zdravotnického zařízení
  3. ambulantní pacienti, kteří jsou objednáni k plánovanému ambulantnímu ošetření / vyšetření v naší nemocnici, se předem telefonicky přeobjednají na jiný náhradní termín ošetření / vyšetření
  4. ambulantní pacienti, kteří se i přes stanovené pokyny dostaví k ambulantnímu ošetření / vyšetření a nemají roušku (ústenku) – obličej si chrání pouze šátkem či šálou, si mohou po dobu jejich přítomnosti v nemocnici v příjmové kanceláři nemocnice zapůjčit roušku (ústenku); (při odchodu ji vrátí zpět do příjmové kanceláře – do určeného sběrného koše)
  5. v čekárně obdrží ambulantní pacienti od personálu, před vstupem do ordinace lékaře, k podpisu „Čestné prohlášení pacienta“ o tom, že pacient není t. č. v nařízené karanténě, za poslední měsíc necestoval do rizikových oblastí a nepozoruje na sobě žádné projevy akutního respiračního virového onemocnění (cítí se být zdráv)
  6. dodržovat zákaz návštěv pacientů a zaměstnanců / osob bydlících v areálu NNP
  7. osobní věci hospitalizovaných pacientů, které jim přivezou rodinní příslušníci, budou odevzdány ve vrátnici nemocnice; předání pacientovi zajistí staniční sestra příslušného lůžkového oddělení, na kterém je pacient hospitalizován
  8. omezit pohyb a shromažďování hospitalizovaných pacientů, zaměstnanců a osob zde bydlících, a to zejména v parku, v prostoru před kavárnou, aj.

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

Praktické info

Zasílání novinek e-mailem.

Svou registrací, opisem ověřovacího kódu a přečtením Prohlášení provozovatele (odkaz v zápatí webové stránky), v souladu s GDPR, souhlasíte se zasíláním novinek e-mailem. Všechny takto získané e-mailové adresy jsou uložené v redakčním systému. Všechny dříve zaslané registrace jsou ze systému odstraněny. Své přihlášení můžete kdykoli zrušit v zápatí každé novinky kliknutím na odkaz „odhlásit“. Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, ani pro jiný účel, než je zasílání novinek.

text ke stažení

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

regioTV

01

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

01 

Městská policie Nový Knín

(pro Nový Knín a 

Novou Ves pod Pleší):

Služebna

Masarykova třída 90,

Nová Ves pod Pleší

telefonní kontakt:

725 956 865

KONTAKT NA POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska, Mírové náměstí 1551,

26301 Dobříš

Pověřencem pro obec byla jmenována: Bc. Iva Petřinová,

k zastižení na adrese Mírové náměstí 75, 263 01 Dobříš, 2.patro, každý všední den od 8,00 - 15,00.

V případě nepřítomnosti využijte tel. číslo:

608 191 361 nebo

e-mail: poverenec.gdpr@seznam.cz

Praktický lékař

MUDr.Tomáš Garnol PhD

ambulance na OÚ

každé pondělí  8,00 - 10,00

objednat lze na tel.čísle:

          318593217

akutní stavy bez objednávky

01

NOVINKY

01