Obec Nová Ves pod Pleší
Obec Nová Ves
pod Pleší

Mateřská škola

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAŠÍ ŠKOLY NALEZNETE NA NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

O NAŠÍ ŠKOLCE

 třída Veverek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše školka pěkná je, spolu si v ní hrajeme, chodíme sem všichni rádi, jsou tu prima kamarádi.

                                                                                           odpolední hry

Zpíváme a tancujeme, cvičíme a malujeme, posloucháme pohádky, nemáme čas na hádky. A po krátkém odpočinku, těšíme se na maminku.

                          třída Zajíců                   

Tak  to chodí v naší školce, kde se líbí každé holce, i každému klukovi,  Péťovi i Kubovi. A tak přijďte děti k nám, ať už nikdo není sám !

          barevný den ve školce

MŠ je umístěna v pěkné a klidné části naší obce. Původně dvoutřídní zařízení bylo vybudováno v akci ,, Z“ a  slavnostně otevřeno v srpnu roku 1980. K budově náleží i zahrada, která je za přispění a pomoci Obecního úřadu a pracovnic MŠ udržována. Pro radovánky dětí jsou zde umístěny průlezky, houpačky, dřevěný vláček, velké pískoviště, zahradní domek, skluzavka, venkovní hračky. Zahrada je oplocena a osázena částečně ovocnými stromy a částečně stromy okrasnými.

V době otevření byla MŠ naplněna na 60  dětí. V dalším období tj.v letech 1999 – 2000 fungovala v důsledku malé porodnosti pouze jako jednotřídní. Od dalšího školního roku počty dětí vzrostly a opět došlo k otevření druhé třídy. Postupem času v souvislosti s rozšiřující se výstavbou rodinných domů v obci, se navýšil počet mladých rodin, které měly zájem umístit své děti do MŠ, a tak počet žadatelů o místo v MŠ převyšoval její možnou kapacitu. Aby byly uspokojeny požadavky rodičů z obce, rozhodl se Obecní úřad jako zřizovatel za přispění dalších institucí rozšířit prostory MŠ. Původní byt učitelky , který byl součástí budovy, byl v rekordně krátké době  / období června až září / zrekonstruován a rozšířen přístavbou do dvora. Vznikla zde další třída se samostatným vchodem, šatnou a sociálním zařízením. Tyto prostory byly vybaveny novým nábytkem a propojeny s ostatními částmi budovy. Od října  2010 / za nelehkých podmínek / byla tato třída připravena pro dalších 20 dětí. Zároveň byla celá budova zastřešena, zateplena , provedena výměna starých oken za nová , školka dostala nový fasádní kabát. Další úpravy jsou plánovány, avšak vše záleží na finančních možnostech v  dalším období  / rekonstrukce kuchyně, jídelny pro žáky ZŠ, úprava okolí atd./.

V současné době funguje MŠ jako trojtřídní a navštěvuje ji celkem 70  dětí z naší obce, ale i z okolí / Malá Lečice, Velká Lečice , Senešnice, Zahořany,, Malá a Velká Hraštice, Voznice, Kytín, Nový Knín /. Dvě třídy jsou věkově smíšené pro děti  ve věku 3  - 5 let, ve třetí třídě jsou soustředěny děti předškolní, jejichž denní rozvrh a činnosti směřují především k přípravě na vstup do ZŠ.

Součástí zařízení je i kuchyně , která poskytuje stravování nejen dětem z MŠ, ale zajišťuje obědy i pro žáky a učitele zdejší ZŠ.

V naší MŠ se pracuje podle Školního vzdělávacího programu ,, Rok V MŠ“, který je vypracován s ohledem na místní podmínky a možnosti. Cílem MŠ je vhodně doplňovat rodinnou výchovu a přispívat tak především k celkové tělesné i duševní pohodě dítěte. Snažíme se u dětí rozvíjet vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, komunikaci, připravovat dítě tak, aby se umělo vyrovnat s životní realitou v níž vyrůstá a bude vyrůstat, umět se v životě prosadit, uplatnit a vážit si sebe samo.

Nedílnou součástí dění v MŠ jsou i kulturní a sportovní akce / divadla, hudební vystoupení, karneval, Vánoční slavnost pro rodiče, rozloučení se školáky, návštěva ZŠ, výlety, slavnost pro maminky, sportovní dopoledne, akce pro předškoláky/. Děti z naší MŠ se pravidelně účastní všech akcí pořádaných Obecním úřadem / Vítání občánků,, vystoupení pro důchodce, vánoční zpívání u Obecního stromu /.

O pohodu a spokojenost dětí se stará celkem 5 pedagogických  a 4  provozní pracovnice. Snahou všech pracovnic je a bude nadále zachovávat atmosféru klidného a rodinného prostředí , v němž na prvním místě budou vždy stát děti, vytvářet jim takové zázemí , v němž se budou cítit spokojeně a  bezpečně.