Obec Nová Ves pod Pleší
Obec Nová Ves
pod Pleší

Organizace dne

 

 ke stažení

 

 

ORGANIZACE DNE

 

 

 

  6:30      -       8:00     scházení dětí, hry podle volby dětí

 

  8:00      -       9:00     didakticky zacílené činnosti / záměrné i spontánní / ve skupiněi

                                   individuálně, jazykové chvilky, didaktické hry a činnosti

 

  9:00      -       9:15     ranní cvičení, pohybové chvilky

 

  9:15      -       9: 45    hygiena, přesnídávka

 

  9:45      -      10:00    příprava na pobyt venku

 

10:00      -      12:00    pobyt venku

 

12:00      -      12:45    převlékání , hygiena, oběd

 

12:45      -      13:00    příprava na odpočinek

 

13:00      -      14:30    odpolední odpočinek, klidové činnosti

 

14:30      -      15:00    hygiena, oblékání, svačina

 

15:00      -     16:30    odpolední zájmové činnosti dětí / hry, dle zájmu dětí, pokračování                                      didakticky zacílených činností / pobyt venku, rozcházení dětí

 

 

 

 

Organizace dne není striktním nařízením, ale přizpůsobuje se aktuálním potřebám dětí, jejich zájmu, nastalé situaci ve škole.