Obec Nová Ves pod Pleší
Vytisknout

Mimořádné události, bezpečnost a krizové řízení

 • Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Nová Ves pod Pleší obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.
 • Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz
 • Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz

Skupina krizového řízení

Funkce                 Jméno, příjmení           Kontakt          Doporučená činnost ve štábu

 • starosta            Ing. Jan Havelka              777302950     řídí 1. směnu/zabezpečuje informování
 • místostarosta  Ladislav Petrák                603349632    řídí 2. směnu/zabezpečuje informování
 • starosta SDH    Petr Šedivý                      724202376     tajemník KŠ/zapisovatel
 • velitel JSDH      Daniel Rákosník              725973925     zabezpečuje evakuaci
 • ředitel školy     Mgr. Jiří Hájek                  777169553     zabezpečuje nouzové přežití
 • zastupitel         Martin Nekvapil              602366535     zabezpečuje monitoring situace
 • účetní obce      Vladislava Havelková     722981620      zabezpečuje zázemí pro KŠO
 • Velitel SDH       Daniel Kodet                   777648689      zabezpečuje další síly/prostředky

S odvoláním na zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení uvádíme webové stránky - www.zachranny-kruh.cz, na kterých se dozvíte téměř vše co potřebujete v případě jakékoliv krize. Jedná se o informační systém pro města a obce, který vychází ze zkušeností a praxe.

https://www.zachranny-kruh.cz/pro-mesta-a-obce/bezpecnostni-informacni-system.html

Bezplatné poradenství v oblastech speciální pedagogiky, právního poradenství, psychologického poradenství, sociálního poradenství, konzultace s pediatrem nabízí v rámci dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí Farní charita Starý Knín. Kontaktní místa jsou Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech, Ústředí Farní charity Starý Knín v Novém Kníně a fara v Kamýku nad Vltavou. Případně se obraťte na Mgr. Noemi Trojanovou, tel. 776 347 374,   Noemi.Trojanova@email.cz

Bezplatná pomoc v oblasti speciální pedagogika, právní poradenství, psychoterapie - také kontakt zde

Poradna pro oběti trestných činů - kontakty a poradenství  - informační leták 

 

 • Policie ČR 158
 • Policie ČR Obvodní oddělení Dobříš  974 879 720, 318 521 419
 • Obecní úřad Nová Ves pod Pleší  318 581 986
Prevence kriminality v ČR

Na webových stránkách zřízených Ministerstvem vnitra ČR naleznete informace, rady a doporučení týkající se tématu prevence kriminality a bezpečnosti včetně zpravodaje Prevence do každé rodiny.

https://prevencekriminality.cz/

Metodické příručky

https://www.mvcr.cz/clanek/psychosocialni-krizova-pomoc.aspx

 • Humanitární pomoc v České republice  (pdf 1,57 MB, 3.aktualizované vydání 2006) - tato příručka volně navazuje na sborník s názvem Humanitární pomoc v ČR, vydaný v roce 1998, s přehledem vybraných organizací a institucí nabízejících humanitární pomoc obyvatelstvu za mimořádných situací. Jde o pokračování snahy rozšířit získané poznatky a zkušenosti mezi organizace a instituce, které humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu poskytují. 
   
 • Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele  - tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události.

https://www.mvcr.cz/clanek/pro-pripad-ohrozeni-prirucka-pro-obyvatele.aspx

 • Sebeochrana obyvatelstva ukrytím - metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, odpovídá na nejčastější dotazy směřující k ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí.

https://www.mvcr.cz/clanek/sebeochrana-ukrytim.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/chovani-obyvatelstva-v-pripade-havarie-s-unikem-nebezpecnych-chemickych-latek.aspx

 • Požární ochrana - příručka pro podnikatele (pdf 5,76MB) - tato příručka vznikla pro potřeby podnikatelů, kteří se zajímají o to, jak předcházet požárům; kolektiv autorů se pokusil nabídnout některé základní informace, případně upozornit na další souvislosti.