Obec Nová Ves pod Pleší
Vytisknout

 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Hlavním  důvodem rekonstrukce hasičské zbrojnice bylo garážování hasičské cisterny, kterou zakoupila v roce 2008 naše obec od  města Dobříš. Dřívější rekonstrukci bránily dva důležité problémy, přičemž prvním problémem bylo to, že budova původní hasičské zbrojnice nebyla zaevidována na katastrálním úřadu a dále pak, že pod stavbou hasičské zbrojnice nebyly veškeré pozemky ve vlastnictví obce Nová Ves pod Pleší. Na základě těchto skutečností a pro zvýšení požární bezpečnosti v naší obci odsouhlasilo obecní zastupitelstvo finanční prostředky z rozpočtu obce na tuto rekonstrukci.

Na podzim roku 2011 jsem byl pověřen starostou obce, aby původní stavba zbrojnice byla zlegalizována. Požádal jsem proto Ing. Štěpána Poláka o vypracování dokumentace k dodatečné kolaudaci stavby. V únoru roku 2012 byla tato dokumentace předána na Stavební úřad v Novém Kníně. Po předání této dokumentace, bylo zapotřebí provést odkup pozemku pod stávající stavbou hasičské zbrojnice a přípravit projekt samotné rekonstrukce. Na základě studie, která byla vypracována Ing. arch. Kouřimským jsme společně s Ing. Štěpánem Polákem navrhli upravený půdorys přístavby, podle kterého vypracoval Ing. Štěpán Polák dokumentaci pro přístavbu a stavební úpravy požární zbrojnice. Oba projekty byly věnovány Ing. Štěpánem Polákem zdarma a tím došlo k úspoře cca 60.000,- Kč. Tato dokumentace byla předána na Stavební úřad v Novém Kníně spolu s dalšími podklady ke stavbě.  Dne 16.7.2013 nabylo stavební povolení právní moci.

Dne 17.2.2013 byly zhotoveny základové sondy,  které bylo nutno zhotovit pro přípravu  projektové dokumentace. Poslední překážkou byly dvě vzrostlé lípy, které  jsme dne 23.3.2013 v době vegetačního klidu porazili.

Dne 3.10.2013 začaly samotné práce na rekonstrukci spočívající ve vyklizení garáže od požární techniky a zhotovení patek pro nosné sloupy pro podepření stávajícího stropu. V průběhu stavby jsme zajišťovali různé pracovní činnosti – viz stavební deník. Práce pokračovaly ve vnitřních prostorách i v zimních měsících  a to díky mírné zimě, kdy byly zhotoveny podlahy,  byla zavedena elektroinstalace, bylo provedeno omítnutí a zateplení stěn a stropu garáže, na který byl následně instalován na připravený rošt sádrokarton.

V průběhu jarních měsíců roku 2014 práce pokračovaly a pracovní činnost se přestěhovala vně budovy. Před nastoupením firmy na zhotovení fasády jsme vlastními silami v zadní části budovy provedli sanaci základů. Poté se rozběhly práce na fasádě společně s klempířskými pracemi. Po dokončení těchto prací následovalo odvedení dešťové vody z okapů do dešťové kanalizace a zhotovení zámkové dlažby před zbrojnicí. Práce na úpravě okolí a osetí travním semenem jsme provedli svépomocí. Současně bylo provedeno kompletní vymalování prostor zbrojnice.

V měsíci květnu roku 2014 jsme se věnovali svépomocí dokončovacím pracem, které spočívaly v provedení nátěrů schodů, zárubní dveří, montáží nových regálů do skladu materiálu, instalaci sanitární techniky do WC, montáží skříní a kuchyňské linky, které byli společně s novými židlemi zakoupeny obecním úřadem. Dále byly firmou osazeny v dolní části zbrojnice nové dveře a  v příčce mezi garáží a vchodem byly instalovány požární dveře. 

Od 20. května 2014 jsme prováděli  závěrečný úklid vnitřních prostor zbrojnice. Dne 29. května 2014 proběhla kolaudace přístavby. Byly předloženy požadované doklady a kolaudace proběhla bez připomínek.

Samotné slavnostní otevření hasičské zbrojnice proběhlo dne 1. června 2014 od 14:00 hodin.

Závěrem děkuji všem firmám  a jednotlivcům za práci na rekonstrukci. Děkuji Janu Veselému a Danielu Kodetovi, kteří mi byli velkou oporou při samotné rekonstrukci. Také chci poděkovat Josefu Slavíkovi za technickou pomoc. Děkuji sousedům, se kterými byl včas projednán harmonogram a rozsah prací, za  jejich ochotu a trpělivost při vstupu na jejich pozemky. Nutno také poděkovat Pavlu Pleinerovi za garážování hasičské cisterny a požárního žebříku v době rekonstrukce a za zapůjčení techniky pro samotnou rekonstrukci.

Na rekonstrukci bylo odpracováno 751 brigádnických hodin - viz následující seznam.

Brigádnické hodiny zpracoval na základě stavebního deníku Kodet Daniel velitel SDH.

Šedivý Petr, zastupitel obce Nová Ves Pod Pleší a jednatel SDH.

Přikládám fotografie z průběhu rekonstrukce.

Obec

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

ČEZ distribuce odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download
app-store-download

01