Obec Nová Ves pod Pleší
Vytisknout

Informace pro občany v době mimořádných událostí nebo krize

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných kritických situací, zajistit jejich zvládnutí v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace území a státu.

  • Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Nová Ves pod Pleší obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.
  • Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz
  • Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz
  • Odkaz na výstrahy na území ČR: CHMI

Skupina krizového řízení

Funkce Jméno Kontakt doporučená funkce ve štábu
starostka Mgr. Veronika Kupčíková 775 847 200 řídí 1. směnu/zabezpečuje informování
místostarosta Miloslav Foukner 602 141 115 řídí 2. směnu/zabezpečuje informování
starosta SDH Petr Šedivý 724 202 376 tajemník KŠ/zapisovatel
velitel JSDH Michal Jedlička 603 417 039 zabezpečuje evakuaci
ředitel školy Mgr. Jiří Hájek 777 169 553 zabezpečuje nouzové přežití
zastupitel Mgr. Tomáš Moldřík 724 724 208 zabezpečuje monitoring situace
referentka OÚ Ing. Martina Šanovcová Nejedlá 318 581 986 zabezpečuje zázemí pro KŠO
velitel SDH Daniel Kodet 777 648 689 zabezpečuje další síly/prostředky

S odvoláním na zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení uvádíme webové stránky - www.zachranny-kruh.cz, na kterých se dozvíte téměř vše co potřebujete v případě jakékoliv krize. Jedná se o informační systém pro města a obce, který vychází ze zkušeností a praxe.

https://www.zachranny-kruh.cz/pro-mesta-a-obce/bezpecnostni-informacni-system.html

Bezplatné poradenství v oblastech speciální pedagogiky, právního poradenství, psychologického poradenství, sociálního poradenství, konzultace s pediatrem nabízí v rámci dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí Farní charita Starý Knín. Kontaktní místa jsou Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech, Ústředí Farní charity Starý Knín v Novém Kníně a fara v Kamýku nad Vltavou. Případně se obraťte na Mgr. Noemi Trojanovou, tel. 776 347 374,   Noemi.Trojanova@email.cz

Bezplatná pomoc v oblasti speciální pedagogika, právní poradenství, psychoterapie - také kontakt zde

Poradna pro oběti trestných činů - kontakty a poradenství  - informační leták 

Důležitá telefonní čísla

Hasičský záchraný sbor                      

150
Tísňová linka 112
Policie ČR 158
Policie ČR Obvodní oddělení Dobříš  974 879 720, 318 521 419
Obecní úřad Nová Ves pod Pleší 318 581 986
Prevence kriminality v ČR

Na webových stránkách zřízených Ministerstvem vnitra ČR naleznete informace, rady a doporučení týkající se tématu prevence kriminality a bezpečnosti včetně zpravodaje Prevence do každé rodiny.

https://prevencekriminality.cz/

Metodické příručky

https://www.mvcr.cz/clanek/psychosocialni-krizova-pomoc.aspx

  • Humanitární pomoc v České republice  (pdf 1,57 MB, 3.aktualizované vydání 2006) - tato příručka volně navazuje na sborník s názvem Humanitární pomoc v ČR, vydaný v roce 1998, s přehledem vybraných organizací a institucí nabízejících humanitární pomoc obyvatelstvu za mimořádných situací. Jde o pokračování snahy rozšířit získané poznatky a zkušenosti mezi organizace a instituce, které humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu poskytují. 
     
  • Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele  - tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události.

https://www.mvcr.cz/clanek/pro-pripad-ohrozeni-prirucka-pro-obyvatele.aspx

  • Sebeochrana obyvatelstva ukrytím - metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, odpovídá na nejčastější dotazy směřující k ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí.

https://www.mvcr.cz/clanek/sebeochrana-ukrytim.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/chovani-obyvatelstva-v-pripade-havarie-s-unikem-nebezpecnych-chemickych-latek.aspx

  • Požární ochrana - příručka pro podnikatele (pdf 5,76MB) - tato příručka vznikla pro potřeby podnikatelů, kteří se zajímají o to, jak předcházet požárům; kolektiv autorů se pokusil nabídnout některé základní informace, případně upozornit na další souvislosti.