Obec Nová Ves pod Pleší
Vytisknout

Kamerový systém

Informace o zpracování osobních údajů a kamerovém systému

Účel: prevence před vandalismem a ochrana obecního majetku; ochrana zdraví, života a majetku občanů

Právní titul: oprávněný zájem obce

Režim kamerového systému: Kamerové záznamy barevné bez zvuku se 7-mi denní smyčkou

Umístění kamer: 9 kamer snímá veřejné prostory obce: centrum obce od hasičské zbrojnice po křižovatku „U křížku“ - silnic II/116 a III/11628

Příjemce: Obec + v odůvodněných případech jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (servis kamerového systému, orgány činné v trestním řízení, správní přestupkové orgány, pojišťovny, soudy, znalci)

Doba uchování záznamu: 7 dní, poté je záznam přemazáván

Technická a organizační opatření: Úložiště kamerových záznamů jsou umístěna v technické místnosti obecního úřadu, kanceláři starosty a místnosti Městské policie. Všechny místnosti jsou uzamykány, celý objekt je zajištěn elektronickým bezpečnostním systémem. Přístup k nim mají starosta, místostarosta a Městská policie Nový Knín. Všichni zmínění prochází školením firmy provozující kamerový systém. Předávání záznamů dalším neoprávněným osobám ani do třetích zemí neprobíhá.