Obec Nová Ves pod Pleší
Vytisknout

Příspěvek na školné

Zastupitelstvo obce schválilo na svém veřejném zasedání dne 26.6.2023

"Pravidla pro poskytnutí příspěvku na školné z rozpočtu obce Nová Ves pod Pleší"

Celá pravidla jsou k dispozici zde (605.79 kB).

Kdo má nárok na příspěvek? 

  1. Zákonný zástupce dítěte, které dosáhlo 3 (tří) let věku k 31.8.2023 a není ve školním roce 2023/2024 přijato k předškolnímu vzdělávání v žádném veřejném předškolním zařízení zřízeném městem nebo obcí nebo svazkem obcí, pokud dítě a současně alespoň jeden ze zákonných zástupců dítěte má trvalé bydliště v obci Nová Ves pod Pleší po celou dobu poskytování příspěvku a dítě navštěvuje jiné předškolní zařízení na území ČR, které není zřízeno městem nebo obcí nebo svazkem obcí (dále jen "soukromá MŠ") a 
  2. zákonný zástupce dítěte, zákonný zástupce dítěte, které dosáhlo 2 (dvou) let věku k 31.8.2023 a není ve školním roce 2023/2024 přijato k předškolnímu vzdělávání v žádném veřejném předškolním zařízení zřízeném městem nebo obcí nebo svazkem obcí, pokud dítě a současně alespoň jeden ze zákonných zástupců dítěte má trvalé bydliště v obci Nová Ves pod Pleší po celou dobu poskytování příspěvku a dítě navštěvuje soukromou MŠ. 

Jaká je výše příspěvku?

Při docházce do soukromé MŠ 5 dnů v týdnu činí příspěvek 1000,- Kč na měsíc, při zkrácené docházce do soukromé MŠ činí příspěvek:
a) při docházce 1 den v týdnu 300,- Kč na měsíc,
b) při docházce 2 dny v týdnu 500,- Kč na měsíc,
c) při docházce 3 dny v týdnu 800,- Kč na měsíc,
d) při docházce 4 dny v týdnu 900,- Kč na měsíc.

Jak zažádat?

Žádat lze kdykoliv v průběhu školního roku 2023/2024. Žádost (614.28 kB) se podává písemně na obecní úřad. Postup a přílohy žádosti jsou uvedeny v Pravidlech (605.79 kB)

Příklady:
Rodiče dítěte, které navštěvuje veřejnou mateřskou školu v Mníšku pod Brdy zřízenou městem Mníšek pod Brdy – nemají nárok.
Rodiče dítěte, které navštěvuje soukromou MŠ kdekoli v ČR – mají nárok.
Rodiče tříletého (a staršího) dítěte, které splňuje podmínky, ale kteří nepodali přihlášku do MŠ v Nové Vsi pod Pleší – nemají nárok.
Rodiče dítěte, které bylo nebo bude přijato do veřejné MŠ zřízeného městem či obcí nebo svazkem obcí v průběhu školního roku 2023/2024 – mají nárok pouze do konce měsíce předcházejícího měsíci, od něhož bylo dítě přijato do MŠ zřízené městem či obcí nebo svazkem obcí.