Obec Nová Ves pod Pleší
Vytisknout

ZŠ Nová Ves p. P.

 

Webové stránky: http://www.skolapodplesi.cz/

262 04 Nová Ves pod Pleší 86

Ředitel: Mgr. Jiří Hájek

IČ: 70989672, tel.: 318 581 838, mobil: 777 169 553, e-mail: jiri@nvpp.cz


Stručná charakteristika školy

     Základní škola Nová Ves pod Pleší poskytuje základní vzdělání žákům 1. stupně ZŠ podle vlastního učebního dokumentu, kterým je Školní vzdělávací program „Hravá škola.“

     Přejeme si dosáhnout toho, aby pojem „škola“ pro její žáky i veřejnost nebyl jen synonymem pro „vážnou“ a známkami hodnocenou vzdělávací činnost. Chceme se co nejvíce přiblížit názvu našeho vzdělávacího programu „Hravá škola.“ Pro žáky chceme zajistit bezpečné prostředí, ve kterém se mohou rozvíjet dle svých individuálních možností v oblasti kognitivní a sociální.

     Velký význam v životě školy tak mají nejen vzdělávací aktivity, ale také zapojování pedagogů i žáků do společenského a veřejného života obce, jehož je škola organickou součástí.

     Významné dny v průběhu školního roku jsou tak pravidelně v termínovém kalendáři školy zvýrazněny a znamenají nejen oživení školního života, ale i mnohem více – navázání na dávné zvyky našich předků i zapojení dětí do veřejného dění.

     Školu tak navštíví Mikuláš s čerty a anděly nebo 30. dubna proběhne „čarodějnické učení“. Začátek adventu žáci ZŠ i MŠ slaví zpíváním koled u vánočního stromu obce a ve škole se koná vánoční jarmark. Mimořádný program má i poslední předvánoční školní den, kdy děti procházejí vsí s koledou. V předvánočním čase žáci vykouzlí úsměv na tváři také seniorům, pro které připraví vánoční vystoupení. Během celého školního roku probíhají vzdělávací aktivity navázané na tradice, ale i současnou situaci okolo nás. V červnu bývá tradiční několikadenní školní výlet s bohatým sportovním a turisticko-poznávacím programem. Žákům také nabízíme možnost zúčastnit se jazykového pobytu ve Velké Británii. Svůj program má i Den dětí, na konci června jsou žáci pátého ročníku přijati k oficiálnímu posezení s vedením obce.

     I těmito aktivitami se snažíme ovlivňovat příznivě klima školy, klima ve třídách, aby tzv. skryté kurikulum působilo, pokud možno v souladu s tím oficiálně proklamovaným a děti se ve škole cítily bezpečně.

     Škola je zapojena do projektů EU, „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“.

 

Materiální podmínky a zázemí školy

      Celý školní areál leží ve středu obce. Blízké okolí školy skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny i pro tělesnou výchovu. Škola je v současné době pětitřídní. Je tvořena hlavní budovou se šesti učebnami. Všechny učebny jsou vybaveny počítači. Celá budova je pokryta internetovým připojením, které slouží ke vzdělávacím účelům. Jedna učebna je vybavena interaktivní tabulí, ostatní učebny jsou vybaveny dataprojektorem a plátnem. Školní družina se dělí o prostor se dvěma třídami. Jedna učebna je využívána pro výuku informatiky. Dále ve škole najdete sborovnu, ředitelnu a jeden kabinet. Využíváme také přilehlou budovu s malou tělocvičnou a multifukční hřiště s umělým povrchem. Pro tělesnou výchovu je dále možno využít obecní hřiště vzdálené 300 metrů od školy.

     Školní jídelna zajišťující stravování žáků se nachází v budově mateřské školy vzdálené přibližně 200 metrů od školy.

 

Pedagogičtí pracovníci

     Ve škole pracuje celkem 7 učitelů a učitelek, 3 vychovatelky školní družiny a zkušená pedagožka zajišťující péči o děti, u kterých byla diagnostikována specifická porucha učení. Výuka na 1. stupni je plně aprobovaná. Ředitel školy zároveň působí jako třídní učitel.

     V současné době na škole působí 2 muži a 9 žen.

     Komunikace s rodiči probíhá standardně formou třídních schůzek, konzultačních hodin nebo na základě individuální domluvy. Svou roli v komunikaci s obcí i rodiči sehrává také Rada školy zřízená obcí.

 

Počty žáků, perspektivy školy

     Průměrný počet žáků v posledních několika letech přesahuje 80. Aktuálně platná kapacita školy je 96 žáků a k tomuto počtu se nyní blížíme čili kapacita školy je téměř naplněna. I kapacita školní družiny, která je 60 žáků, je nyní naplněna. Demografický vývoj ukazuje, že počty žáků k základnímu vzdělávání budou stále stoupat.

     Rozbory výsledků přijímacích řízení na víceleté gymnázium v nedaleké Dobříši, Příbrami, Praze za několik posledních roků ukazují, že zhruba 1–5 žáků ročně odchází po absolvování 5. ročníku na tento typ školy. 

 

 Mimoškolní výchovně vzdělávací aktivity žáků, školní družina

     Škola nabízí jako doplňkovou činnost pro všechny žáky, kteří o to projeví zájem, širokou nabídku volnočasových aktivit organizovaných a zajišťovaných pedagogickými pracovníky školy i externími vedoucími kroužků.

     Náklady na volnočasové aktivity pro žáky školy jsou z části hrazeny z prostředků zřizovatele. V současné době je nabízena možnost účasti v zájmových kroužcích se zaměřením na cizí jazyky, kulturu, sport, hudební umění, a další (vše podle aktuálních možností). Zájmové kroužky jsou vždy organizovány pro celý školní rok.

     Nezastupitelnou roli v mimoškolních vzdělávacích aktivitách hraje školní družina, která má nyní dvě oddělení. Její činnost přímo navazuje na činnost školy.

ZŠ Nová Ves pod Pleší

 

Obec

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

ČEZ distribuce odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download
app-store-download

01