Obec Nová Ves pod Pleší
Vytisknout

Základní informace

Ustavující valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol se konala dne 5. srpna 1919 v restauraci U Šedivých. Této první valné hromadě předsedal Josef Holý. Přihlášeno bylo toho dne na valné hromadě 72 členů, značná část zakládajících a činných, pak přispívajících. Do konce roku 1919 se přihlásilo celkem 93 členů. sokolV roce 1920 se konal v Praze Sokolský slet, kterého se naši členové zúčastnili činně i v průvodu, ale i jako diváci. Slet se nad očekávání vydařil. Na slet byly sebrány potraviny a zaslány zásobovacímu sboru sletovému. Členstvo bylo vyzváno, aby si každý, kdo může, vzal do Prahy jídlo s sebou, protože panovaly obavy, že cvičenci, kteří budou na sletu cvičit, Prahu vyjedí.

V roce 1924 se uskutečnilo druhé veřejné cvičení naší jednoty za veliké účasti obecenstva. Cvičilo se na zahradě u tehdejšího pokladníka jednoty Václava Strejčka.

Dne 15. února 1925 byla na valné hromadě, která se konala v místní škole, schválena stavba sokolovny na pozemku Josefa Cihelky nacházejícího se při silnici směrem k nádraží. Dne 1. května 1925 byl položen základní kámen stavby sokolovny a již dne 28. září téhož roku byla sokolovna slavnostně otevřena.

V roce 1929 se opět naše jednota zúčastnila VIII. sletu všesokolského v Praze. V témže roce bylo dne 1. září oslaveno desetileté výročí založení jednoty slavnostní valnou hromadou a veřejným okrskovým cvičením na letním cvičišti.

V roce 1930 přebírá v těžké době starostenství jednoty učitel Rudolf Šedivý, který již dříve byl jako jednatel a vzdělavatel všestranně činný, člen neúnavný a obětavý. Díky jeho včasnému zásahu se podařilo konsolidovat hospodářství jednoty (získat pro budovu sokolovny koncesi), dluhy soustředit u místní kampeličky, takže sokolovna je do budoucna zajištěna.

V roce 1933 se dne 29. října naše jednota zúčastnila sokolského srazu v Obořišti. Srazu se zúčastnilo 6 jezdců na koních, 5  koňských dvouspřežích, 2 osobní auta, 1 motocykl, 7 kol, a 75 pěších (celkem96 osob) a vlastní hudba. Prudký lijavec za chladného dne pokazil trochu náladu, ale všichni si odnesli mohutný dojem, neboť viděli přes 700 účastníků srazu V. okrsku.

V době Protektorátu a válečných let byla činnost Sokola zakázána. Po skončení války v roce 1945 byla činnost obnovena. Všechny složky místního Sokola se zúčastnily v roce 1948 Všesokolského sletu v Praze. Po roce 1948 byly všechny spolky, které se zabývaly sportovní činností sloučeny do jedné organizace a tou byla ČSTV.

 Od zmíněného sloučení, až do roku 1989 se ve vedení Sokola vystřídala řada funkcionářů. Činnost Sokola byla po sloučení velmi pestrá a bohatá. Od veřejného cvičení na počest třicátého výročí založení TJ Sokol byla v naší obci uskutečněna řada dalších akcí pro veřejnost.

Členové Sokola odpracovali mnoho hodin při pracích v obci, při pomoci zemědělství, ale také na zvelebení Sokolovny. Byla instalována nová podlaha, ústřední topení, palubkové obklady atd. Největší akcí tohoto období ale byla přístavba přísálí Sokolovny, výstavba fotbalových kabin a částečná úprava fotbalového hřiště. Postavilo se tenisové hřiště, které slouží dodnes.

V období let 1975 až 1985 se naši cvičenci zúčastnili celostátních spartakiád. Zájem o tělovýchovnou činnost stoupal, pokud se našel cvičitel, který nehleděl na svůj osobní čas. Jedním z nich byl Ing. Pavel Řezáč. Pod jeho vedením si dobře vedlo naše žactvo a cvičení se zúčastňovalo až 30 dětí.

Po roce 1989 byla celostátně obnovena činnost Sokola. Naše TJ, ale byla až do roku 2000 začleněna do ČSTV. Dne  21.12.1999 byl v rámci restitučního řízení předán majetek naší  TJ  České obci sokolské.

V roce 1990 se naší cvičenci zúčastnili tělovýchovných slavností na Rošického stadionu v Praze.

Dne 13.1.2000 byla svolána členská schůze naší TJ do sokolovny, kde zastupující místostarosta České obce sokolské vysvětlil problematiku převzetí majetku. Poté v diskusi podali návrh na založení Tělocvičné jednoty sokol Bartoš Josef a Šedivý Petr. Tento návrh podpořilo 38  z 46 přítomných členů. Bylo taká zvoleno vedení jednoty: starosta Ladislav Hejna, místostarosta Jaroslav Petrák ml. a  jednatel Petr Šedivý. Dne 20.3 2000 jsme od představenstva ČSO obdrželi schválení vstupu do ČOS a bylo nám přiděleno registrační číslo.

Během tohoto období až po současnost ale naši členové nezaháleli. V roce 1997 byla zahájena rekonstrukce fotbalového hřiště, která byla zdárně ukončena v roce 1999.  Pro zavlažování hřiště byla zhotovena vrtaná studna, kterou financoval Ing. Jaroslav Kulhavý. Čerpadlo zakoupil obecní úřad. Hodnota této akce přesáhla 600 000,-Kč . V roce  1999 byla sokolovna a kabiny připojeny na místní kanalizaci. Dále byla provedena rekonstrukce střechy sokolovny, která byla v havarijním stavu. Byly provedeny kompletní klempířské práce a osazení budovy sokolovny hromosvody. Zároveň byl zateplen strop nad hostinskými pokoji a zhotovena podlaha na půdě. Poté následovala rekonstrukce elektroinstalace v celé sokolovně. Na tyto akce nám byly přiděleny dotace z ČOS, ale naše jednota se musela podílet 30% na finančním zajištění. Hodnota těchto akcí přesáhla jeden milion korun.

V roce 2005 bylo na našem hřišti instalováno podzemní zalévání hřiště řízené počítačem a tím nám odpadla největší starost o travnatou plochu, protože hlavně v letním období se bohužel ne vždy podařilo zajistit obsluhu nadzemních ostřikovačů. Celou tuto akci financoval obecní úřad s pomocí dotace. Tímto děkuji starostovi obce Josefu Raddovi a obecnímu zastupitelstvu za realizaci této akce.

Naše TJ se také podílí na kulturním a společenském dění v naší obci. Spolupořádání akcí pro děti -dětský den, karneval a  mikulášská nadílka pro naše nejmenší. Pro ženy pak Novoveský den žen a Den matek. Pořádá také taneční zábavy.

Náš divadelní soubor fotbalového mužstva „B“ uvedl pod vedením Mgr. Jiřího Hájka čtyři divadelní hry v naší sokolovně, které měly veliký divácký ohlas. Je velká škoda, že již v této činnosti nepokračuje.

Na závěr mi dovolte uvést jména členů, kteří se podíleli na poválečné práci ve výboru TJ:

Šimonovský  Miroslav, Janů Josef, Oktábec Jaroslav, Ing. Prepsl Miroslav, Kocourek Zdeněk, Šedivý Miloslav, Hřebík Jaroslav, Petrák Jaroslav, Kott Karel, Hejna Ladislav, Ing.  Havelka Jan a Petrák Jan – předsedové, starostové TJ

Mára Josef, Rákosník Zdeněk, Kocourek Zdeněk, Císař Jiří st., Štichová Dana a Ing. Červ Radek – hospodáři TJ

Kocourek Zdeněk, Kadlecová Františka, Moravcová Jitka, Buňátová Marta, Lívanec Jiří, Strejček Josef, Varhan Josef a Knuth František – náčelnici TJ

Oktábec Jaroslav, Mára Josef, Kocourek Zdeněk, Kokeš Jindřich, Matuška Josef, Moravec Josef,  Šedivý Petr, Kott Karel – jednatelé TJ

Členové výboru TJ: Terš František, Řanda František, Švarc Václav, Martínek Jiří, Prokůpek Jaroslav, Kšána Jaroslav, Safín František, Dobřenský Karel, Naščák Josef, Bára Slávek, Souček Miloslav, Šedivý Miloslav, Šalda Ladislav, Fafejta Jaroslav, Boťa Josef, Kokešová Jiřina, Matušková Pavla, Vondráková Ludmila, Souček Josef, Nožička Jan, Šimonovský František, Švarc Antonín, Barták Josef, Vondrák Josef, Poláček Josef, Šimonovský František, Ing. Řezáč Pavel, Kudrna Josef, Šedivý Pavel, Landa Antonín, Ing. Čáp Otto, Ing. Prokůpek Miroslav,  Kadeřábek Miloš, Pecka František, Kuneš Antonín, Kadeřábková Květa, Lukáš Pavel, Moravec Josef, Rákosník Jiří, Vondráková Ludmila, Fafejta Josef, Průša Karel, Matuška Josef, Petrák Jaroslav ml, Petrák Josef, Petrák Jan, Cisař Jiří ml., Doležálek Luboš, Petráková Ludmila, Petráková Alena a Sokol Marek.

Zpracoval Šedivý Petr

Obec

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

ČEZ distribuce odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download
app-store-download

01