Obec Nová Ves pod Pleší

Poplatky

Úhradu místních poplatků můžete provést osobně na obecním úřadě v úředních hodinách nebo prostřednictvím Platebního portálu Středočeského kraje. Jednoduše klikněte na ikonu podle druhu poplatku, který si přejete platit.

Poplatek za psa

Poplatek za odpad
pes Odpad

 

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu za kalendářní rok:

  • 900 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci Nová Ves pod Pleší
  • 900 Kč jednorázový poplatek za vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce

Sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí: 

  • za jedno psa 100 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč
  • vlastník psa, jež je poživatelem invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, platí 100 Kč za psa bez ohledu na jejich počet
  • za každého psa chovaného v areálu Nemocnice Na Pleši 150 Kč

Poplatky můžete uhradit i převodem na účet č. 521690369/0800. V takovém případě jako variabilní a specifický symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční.

Poplatky jsou splatné vždy do 30.6. Známku na příslušný kalendářní rok si můžete vyzvednout na obecním úřadě kdykoliv po úhradě poplatku.