Obec Nová Ves pod Pleší

Komise

STAVEBNÍ KOMISE

Ing. Radek Červ

předseda stavební komise

Ing. Petr Doubrava

člen stavební komise

Michal Jedlička

člen stavební komise

Filip Onderka

člen stavební komise

Ing. Jiří Roub

člen stavební komise


KULTURNÍ KOMISE

Miloslav Foukner

předseda kulturní komise

E-mail: m.foukner@novavespodplesi.cz

Markéta Boťová

členka kulturní komise

Markéta Marhoulová

členka kulturní komise

Ing. Šárka Markytánová

členka kulturní komise

Gabriela Mišíková

členka kulturní komise

Ing. Lucia Moldříková

členka kulturní komise

Ludmila Petráková

členka kulturní komise

Mgr. Hana Rambousková

členka kulturní komise

Jitka Šimánková

členka kulturní komise

Bc. Jovanka Wijsmanová

členka kulturní komise


INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Jan Petrák

člen inventarizační komise

E-mail: j.petrak@novavespodplesi.cz

Mgr. Veronika Kupčíková

členka inventarizační komise

E-mail: starostka@novavespodplesi.cz

Věra Lajtkepová

členka inventarizační komise


POVODŇOVÁ KOMISE

Mgr. Veronika Kupčíková

Předsedkyně povodňové komise

E-mail: starostka@novavespodplesi.cz

Josef Fafejta

člen povodňové komise

Ondřej Macák

člen povodňové komise

Josef Rambousek

člen povodňové komise


KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DOPRAVU

Mgr. Jana Korbová

předsedkyně komise pro životní prostředí a dopravu

Mgr. Veronika Kupčíková

členka komise pro životní prostředí a dopravu

E-mail: starostka@novavespodplesi.cz

Ladislav Petrák

člen komise pro životní prostředí a dopravu

E-mail: l.petrak@novavespodplesi.cz


KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ

Mgr. Martin Bek

předseda komise pro školství

Mgr. Rita Hrabalová

členka komise pro školství

Irena Sachomská

členka komise pro školství

Bc. Petr Kšána

člen komise pro školství


KOMISE PRO SPORT

Jan Petrák

předseda komise pro sport

E-mail: j.petrak@novavespodplesi.cz

Tomáš Krtek

člen komise pro sport

Mgr. Tomáš Moldřík

člen komise pro sport

E-mail: t.moldrik@novavespodplesi.cz

Filip Onderka

člen komise pro sport